WISDOM LAB

Wisdom Lab is een online leerplatform omtrent ‘wijsheid’. We leren jou hoe je de stap van kennis naar wijsheid kunt maken, met als doel jouw oplossingsvermogen te optimaliseren. Immers een wijze kijk op zaken misstaat niemand. 

Waarom Wijsheid?

We leven in een wereld waarin zowel individuen als samenlevingen onderhevig zijn aan complexe vraagstukken. Hedendaags is er een groeiende wetenschappelijke behoefte aan pro-sociale kaders voor het oplossen van deze complexe vraagstukken waar alleen kennis niet toereikend lijkt te zijn. Immers, soms heb je bij het oplossen van een moeilijk vraagstuk niet nog meer kennis nodig maar wijsheid. Het hebben van wijsheid kan van toegevoegde waarde zijn voor ons menselijk kapitaal én wijsheid kan een belangrijke sociale functie vervullen.

PhD Onderzoek

We zullen echter alleen eerst moeten onderzoeken wat we onder wijsheid verstaan (vanuit een psychologisch perspectief) en óf er effectieve strategieën zijn om wijsheid te ontwikkelen / aan te leren. Promovenda Drs. Su-Anne (E.M) van Waes doet hier onderzoek naar. Haar promotie onderzoek staat onder begeleiding van de VU Amsterdam faculteit Gedrags- en Bewegingswetenschappen afdeling neuro- en ontwikkelingspsychologie plus de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

MEER WETEN?