Wisdom Lab

Waarom

We leven in een wereld met complexe vraagstukken. Vaak hebben we in die moeilijke situaties niet nog meer kennis nodig maar wijsheid om een keuze te kunnen maken. Helaas richten we ons binnen het onderwijs met name op kennis, terwijl kennis vergankelijk is. Kennis wordt overgenomen door technologie en vaak is de kennis van vandaag overmorgen overbodig. Veel beter is het dus om te investeren in wijsheid. Wijsheid is namelijk duurzaam en authentiek. Door wijsheid toe te voegen aan je kennis ben je compleet geschoold voor de complexe vraagstukken in je (werk)leven. 

Doel

Wijsheid komt met de jaren is passief. Wijsheid kan van grote toegevoegde waarde zijn voor ons menselijk kapitaal. Als promovendus doe ik daarom onderzoek naar het thema ‘wijsheid’. Wat is wijsheid? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we wijsheid eerder in ons denken en handelen kunnen toepassen. Immers, als iedereen vanuit wijsheid zou handelen hoeveel mooier zou de wereld dan zijn?

VOOR JOU

Columns

Inzichten vanuit wetenschappelijke literatuur over het thema wijsheid.

ONLINE PROGRAMMA

Wijs redeneren heb je op school nooit geleerd. Altijd al willen weten hoe je een wijze kijk op zaken kunt ontwikkelen? Volg het online programma.

Spreker

Inspirerende lezingen op congressen, events en seminars hoe wijsheid een onderdeel kan zijn in jouw dagelijks (werk)leven.

Van informatie naar data naar kennis naar wijsheid. Om compleet geschoold te zijn hebben we wijsheid nodig.

"Bij complexe keuzes hebben we niet nog meer kennis nodig, maar wijsheid"

Su-Anne van Waes 

Klanten

Stay in touch

Heb je vragen of wil je samenwerken stuur dan een email.

KIJK OOK EENS BIJ