Ik bouw onderwijsprogramma’s! 

Of het nu gaat om een volledig curriculum bij een onderwijsinstelling, een onderwijsprogramma’s bij bedrijven of losse modules voor online platformen. Ik werk efficiënt en op maat naar het gewenste eindresultaat toe.

"Er wordt zoveel gepraat over onderwijs. Ik ben meer van niet lullen maar poetsen"


Su-Anne van Waes 

Doelgericht

Onderwijsprocessen zijn vaak langdurige trajecten waarin veel wordt gepraat maar weinig slagvaardig wordt gewerkt. Daarnaast lijkt het gemakkelijk om een goed curriculum of onderwijsmateriaal te ontwikkelen maar om het allemaal op elkaar afgestemd te krijgen is vaak nog een hele klus. Herkenbaar? Na 13 jaar werkervaring in het hoger beroepsonderwijs heb ik een manier ontwikkeld waarbij efficiëntie en doelgerichtheid de boventoon voert. 

Werkwijze

In samenspraak maak ik een onderwijskundig raamwerk wat als onmisbare basis dient om goed onderwijs te kunnen ontwikkelen. Indien gewenst werk ik het raamwerk samen met vakinhoudelijke experts uit naar vakken en/of modules. 

Ik werk vanuit de principes van Design Thinking, waarin we door middel van een pressure cooker resultaatgericht werken. Plat gezegd betekent dat: ‘niet lullen maar poetsen’. Mijn werksessie zijn actief en creatief, we werken per uur naar een doel toe en bouwen zo geleidelijk het eindproduct op waarvan ik de kwaliteit bewaak. 

 

Onderwijs Innovatie

Ik geloof erin dat we er goed aan zouden doen om onderwijs duurzamer op te bouwen en aan te bieden. Binnen mijn promotietraject (PhD) zie ik daarom de wereld als een klaslokaal (The Global School) én geloof erin dat we binnen het onderwijssysteem meer nadruk moeten leggen op het creëren van wijsheid i.p.v. kennis (Wisdom Lab). Visies waarvoor ik genomineerd ben door VIVA VISIONISTA. Indien u elementen hiervan in uw programma wilt hebben, neem dan contact op!

Samenwerken

ONDERWIJSOntwikkeling

Ik help uw onderwijsinstelling of bedrijf mee bij de ontwikkeling van een curriculum, onderwijsprogramma's, opleidingen, losse modules en/of toetsen. Als bijvangst onderwijs ik uw medewerkers onderwijskundig. Stuur een mail om vrijblijvend de mogelijkheden te bespreken.

Auditor

Voor accreditaties en interne audits van HBO opleidingen ben ik beschikbaar als auditor in de rol van voorzitter en panellid. Vanuit mijn specialisme onderwijskunde draag ik bij tijdens het proces. Middels de techniek AI ben ik in staat kritische vragen te stellen vanuit een waarderende toon.

Klanten

CONTACT

Heeft u vragen of wilt u samenwerken stuur dan een email.

KIJK OOK EENS BIJ